19:41 ICT Thứ tư, 04/03/2015

Danh mục chính

Hội nghị triển khai hoạt động Tháng Thanh niên 2015 và gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

Hội nghị triển khai hoạt động Tháng Thanh niên 2015 và gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

Sáng ngày 01/3/2015, tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương trên địa bàn Thị xã Chí Linh, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015 và gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi.

 


Xem Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương ở bản đồ lớn hơn
Liên kết Tỉnh đoàn

Thời tiết Hải Dương

Hỗ trợ doanh nghiệp

Liên kết Doanh nghiệp