19:55 ICT Thứ tư, 21/11/2018

Danh mục chính

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách Ban chấp hành khóa I

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHOÁ I, GIAI ĐOẠN 2010 - 2012

Stt  
01

- Họ và tên: Vũ Văn Thiết

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại:

+ Di động: 0912.861.442

+ Cơ quan: 0320. 3859361

02

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

- Sinh năm: 1983

- Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại:

+ Di động: 0986.587.098

+ Cơ quan: 0320. 3848194

03

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, Bí thư Đoàn cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại: 0975.505384

04

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải

- Sinh năm: 1977

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

- Điện thoại: 0912.335.411

05

- Họ và tên: Vũ Phương Hoa

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Hải Dương

- Điện thoại: 0912.437.537

06

- Họ và tên: Vương Văn Quý

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Ngân hàng NN&PTNT Hải Dương

- Điện thoại: 0912.441.820

07

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hùng

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh

- Điện thoại: 0904.567.737

08

- Họ và tên: Bùi Huy Hoàng

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương

- Điện thoại: 0987.189.189

09 - Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương KCN Hải Dương

- Điện thoại: 0983.139.255

 
10 - Họ và tên: Bùi Thị Thu Hà

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0989.153.530

 
11 - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyển

- Sinh năm: 1974

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Công ty Bảo Việt Hải Dương

- Điện thoại: 0904.057.479

 
12 - Họ và tên:  Vũ Đức Thanh

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

- Điện thoại: 0963.996.333

 
13 - Họ và tên:  Trần Thị Thanh Ngân

- Sinh năm: 1979

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV kinh doanh Nước sạch Hải Dương

- Điện thoại: 0983.051.544

 
14 - Họ và tên:  Nguyễn Kim Quyết

- Sinh năm: 1976

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương

- Điện thoại: 0974.497.451

 
15 - Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyên

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty  Cổ phần May II Hải Dương

- Điện thoại: 0169.772.8692

 
16 - Họ và tên:  Trịnh Thiên Hà

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Viễn thông Hải Dương

- Điện thoại: 0915.019.019

 
17 - Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Hà

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương

- Điện thoại: 0978.200.066

 
18 - Họ và tên:  Nguyễn Văn Vinh

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Hải Dương

- Điện thoại: 0904.798.162

 
19 - Họ và tên:  Phạm Văn Tuân

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương

- Điện thoại: 0989.653.030

 
20 - Họ và tên:  Đặng Văn Phương

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Lialama 69-3

- Điện thoại: 0912.352.239

 
21 - Họ và tên:  Lê Văn Hồng

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công

- Điện thoại: 0936.826.885

 
22 - Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Đoạn đường bộ Hải Dương

- Điện thoại: 0982.153.818

 
23 - Họ và tên:  Nguyễn Trung Hiệu

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Trúc Thôn

- Điện thoại: 0982.297.396

 
24 - Họ và tên:  Vũ Thị Hương

- Sinh năm: 1979

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương

- Điện thoại: 0983.815.465

 
25 - Họ và tên:  Nguyễn Công Thoại

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty CP Công trình giao thông

- Điện thoại: 0987.673.325