19:53 ICT Thứ tư, 21/11/2018

Danh mục chính

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách Ban chấp hành khóa II

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Stt  
01

- Họ và tên: Vũ Văn Thiết

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại:

+ Di động: 0912.861.442

+ Cơ quan: 0320. 3859361

02

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

- Sinh năm: 1983

- Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại:

+ Di động: 0986.587.098

+ Cơ quan: 0320. 3848194

03

- Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo

- Sinh năm: 1989

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, cán bộ chuyên trách cơ quan Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

- Điện thoại: 0974.210.190

04

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải

- Sinh năm: 1977

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

- Điện thoại: 0912.335.411

05

- Họ và tên: Vũ Phương Hoa

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BTV, Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương

- Điện thoại: 0912.437.537

06

- Họ và tên: Vương Văn Quý

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT Hải Dương

- Điện thoại: 0912.441.820

07

- Họ và tên: Phạm Đức Luyện

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư chi Đoàn Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh

- Điện thoại: 0975.201.919

08

- Họ và tên: Đoàn Mạnh Vinh

- Sinh năm: 1981

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương

- Điện thoại: 0912.808.190

09 - Họ và tên: Lê Xuân Thanh

- Sinh năm: 1979

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương

- Điện thoại: 0983.117.902

 
10 - Họ và tên: Hoàng Văn Bình

- Sinh năm: 1983

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc

- Điện thoại: 0978.331.448

 
11 - Họ và tên: Vũ Thu Hương

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Chi đoàn Công ty Bảo Việt Hải Dương

- Điện thoại: 0904.576.292

 
12 - Họ và tên:  Vũ Đức Thanh

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

- Điện thoại: 0963.996.333

 
13 - Họ và tên:  Lê Tân Trường

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV kinh doanh Nước sạch Hải Dương

- Điện thoại: 0169.757.5156

 
14 - Họ và tên:  Nguyễn Hữu Hỷ

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương

- Điện thoại: 0912.707.589

 
15 - Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyên

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty  Cổ phần May II Hải Dương

- Điện thoại: 0169.772.8692

 
16 - Họ và tên:  Đào Duy Toàn

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Viễn thông Hải Dương

- Điện thoại: 0916.842.999

 
17 - Họ và tên:  Đào Văn Thông

- Sinh năm: 1979

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương

- Điện thoại: 0972.193.370

 
18 - Họ và tên:  Nguyễn Văn Vinh

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Hải Dương

- Điện thoại: 0904.798.162

 
19 - Họ và tên: Nguyễn Danh Trường

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương

- Điện thoại: 0934.372.668

 
20 - Họ và tên:  Đặng Văn Phương

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Lialama 69-3

- Điện thoại: 0912.352.239

 
21 - Họ và tên:  Lê Văn Hồng

- Sinh năm: 1978

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công

- Điện thoại: 0169.693.7999

 
22 - Họ và tên: Hồ Thị Hường

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Đoạn đường bộ Hải Dương

- Điện thoại: 0979.177.876

 
23 - Họ và tên:  Nguyễn Trung Hiệu

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Trúc Thôn

- Điện thoại: 0982.297.396

 
24 - Họ và tên:  Hoàng Minh Hùng

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nhị Chiểu

- Điện thoại: 0904.343.002

 
25 - Họ và tên:  Nguyễn Công Thoại

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Công ty CP Công trình giao thông

- Điện thoại: 0987.673.325