03:54 ICT Thứ năm, 22/11/2018

Danh mục chính

Trang nhất » Giới thiệu

Tổng quan

Giới thiệu:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương được thành lập từ ngày 01/12/2009 theo Quyết định số 113-QĐ/TĐ ngày 25/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương.
Khi thành lập, được tiếp nhận 56 tổ chức cơ sở đoàn với 5.643 đoàn viên từ Thành đoàn Hải Dương, Huyện đoàn Chí Linh, Huyện đoàn Kinh Môn và Huyện đoàn Cẩm Giàng. Trong tổng số 56 tổ chức cơ sở đoàn, có 31 đơn vị trong doanh nghiệp nhà nước; 23 đơn vị trong công ty cổ phần; 01 đơn vị trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; 01 đơn vị trong cơ quan hành chính, với các loại hình sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực: ngân hàng - bảo hiểm; công nghiệp - nông nghiệp; giao thông - xây dựng; thương mại - dịch vụ.

Chức năng, nhiệm vụ:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương hoạt động theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối doanh nghiệp và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, nhằm đóng góp vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.